Audit

Audit techniky vo Vašej firme može pomôcť optimalizovať náklady na chod a údržbu počítačovej siete. Zistíme, v akom stave sa nachádza počítačová sieť, či máte nadbytočný alebo zastaralý hardware a software. Navrhneme ideálny upgrade pre zefektívnenie fukčnosti celého systému. Zistíme, či používate výlučne legálny software.

 Auditom získate kompletný prehľad o používanom hardware a software vo Vašej firme.