Referencie

Zmluvní klienti:

 Bohumil Šálek BOSA fotografické práce - www.bosa.sk

Ústav experimentálnej psychológie SAV - www.sav.sk

Galileo C.E.E. service ČR s.r.o. - www.galileoczsk.cz

Ruefa Reisen cestovná kancelária - www.ruefa.sk

ONEWORLD Travel s.r.o. - www.oneworldtravel.sk

Falco Slovakia, s.r.o. - www.falcoslovakia.com

MEDICAL GLASS, a.s. - www.stevanatogroup.com

OSPRA - INVEST s.r.o. - www.osprainvest.sk

COMPEKO CS, spol. s r.o. - www.compeko.sk

REISE KAISER s.r.o. - www.reisekaiser.sk

SETTOUR SLOVAKIA spol. s.r.o. - www.settour.sk

Peter Švec - www.svec.sk

PRIVATE DRIVE s.r.o. - www.private-drive.sk

PONTIS SK, s.r.o. - www.pontis.sk

ABC LIVE, s.r.o. - www.abclive.sk

SKY 4 U, s.r.o. - www.carlsonwagonlit.sk

Samaria Real s.r.o. - www.samariareal.sk

 

Pravidelní klienti bez zmluvy:

 Rodinné centrum Prešporkovo, občianske združenie

Mgr. SEMAKOVÁ Silvia - prekladateľské služby

Jaromir Peniak - elektroinštalácie revizia

JUDr. Miroslav Chrenko - právnické služby

Weidler Bratislava, spol s r.o.

Millennium Travel , s.r.o.

CENTRUM BYT spol. s.r.o.

MUDr. Bajteková Helena

JG-izolacie s.r.o.

FLY TRAVEL, s.r.o.

PALPARE s.r.o.

STC SK, s.r.o.