Cenník


Servisná hodina pri BackUp FREE:

Dopravný paušál (BA):


Paušálna úhrada za BackUp ALL-IN-ONE:

Cena zmluvného servisu sa odvíja od dohodnutého 

rozsahu prác a časovej Dohodou náročnosti.Tvorba WWW stánok

Poznámka: servisnou hodinou sa rozumie 60 min., účtuje sa každá začatá hodina.


bez DPH

45,00€

5,00€


Dohodou

Dohodou

s DPH

54€

 6,00€