Cenník


Servisná hodina pri BackUp FREE:

Dopravný paušál:


Paušálna úhrada za BackUp ALL-IN-ONE:

Cena zmluvného servisu sa odvíja od dohodnutého 

rozsahu prác a časovej Dohodou náročnosti.


Mesačná paušálna úhrada za BackUp UNI:

BackUp UNI 1 (1 až 2 PC):

BackUp UNI 2 (2 až 4 PC):

BackUp UNI 3 (4 až 6 PC):

BackUp UNI 4 (6 až 8 PC):

BackUp UNI 8 a viac PC,

 prípadne správa serveru, podľa obhliadky a

 individuálnej dohody.

Zvýhodnená cena pre uživateľov BackUp UNI Servisná 

hodina u klienta:

Cena za dopravu v BA je zahrnutá v BackUp UNI. 

Cena za dopravu mimo Bratislavu pre

uživatelov BackUp UNI: €/km


Tvorba WWW stánok

Poznámka: servisnou hodinou sa rozumie 60 min., účtuje sa každá začatá hodina.


bez DPH

34,00€

5,00€


Dohodou

35,00€

60,00€

90,00€

120,00€

Dohodou
12,00€0,27€


Dohodou

s DPH

40,80€

 6,00€42,00€

72,00€

108,00€

144,00€

14,40€0,324€